Would you like to use Vecteezy in English?

View in different language

Vecteezy licentieovereenkomst

Laatst bijgewerkt op: 1 januari 2019

Beide groepen hebben onderhandeld en deze overeenkomst in het Engels uitgevoerd en deze vertaling is voor het gemak verstrekt. Als er een conflict is tussen de Engelse versie en de vertaling, prevaleert de Engelse versie. Klik hier voor de Engelse versie.

Deze licentieovereenkomst vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, hetzij persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Eezy Inc. of andere Eezy-merken ("Videezy", "Vecteezy", "Themezy", "Brusheezy" ) ("Wij", "ons" of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://www.vecteezy.com/ website en andere mediabeelden, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicatie gerelateerd, gekoppeld of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk, de "Site"). Deze licentieovereenkomst stelt de rechten en verplichtingen met betrekking tot de digitale inhoud ("Content") die door u is gelicentieerd door uw gebruik van de Vecteezy Site. Deze licentieovereenkomst vormt een aanvulling aan de Gebruiksvoorwaarden gepost op de Site van Vecteezy, alsmede de Community Richtlijnen en andere bepalingen geplaatst op de Site van Vecteezy, die allemaal zijn opgenomen in deze licentieovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze licentieovereenkomst, de gebruiksvoorwaarden, de Community Richtlijnen of andere bepalingen dan geniet deze licentieovereenkomst voorrang, gevolgd door de gebruiksvoorwaarden, dan de Community Richtlijnen, en vervolgens alle overige bepalingen (in de volgorde waarin deze andere bepalingen werden bijgewerkt).

Lees deze gebruiksrechtovereenkomst voordat u de Vecteezy Site gebruikt of een Vecteezy kredietpakket of Pro-abonnement aanschaft. U moet akkoord gaan met deze licentieovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden, Community Richtlijnen en andere bepalingen geplaatst op de Site van Vecteezy als u gebruik wilt maken van onze Vecteezy service. Als u handelt voor een rechtspersoon (zoals een bedrijf, in plaats van een individu), verklaart- en garandeert u dat u volledig bent gemachtigd licentiehouder te binden aan deze licentieovereenkomst, en erkent u dat Vecteezy afhankelijk is van deze vertegenwoordiging en garantie. Alle Content die beschikbaar is op de Site van Vecteezy wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyright wetgevingen- en verdragen en kan worden beschermd door andere wetten op intellectuele eigendommen. Vecteezy verleent u slechts bepaalde rechten op het gebruik van de Content, zoals uiteengezet in deze licentieovereenkomst. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Vecteezy en de Bijdrager. Een 'Bijdrager' is een derde partij die Content beschikbaar stelt door middel van het downloaden van de Site van Vecteezy.

Wanneer u Content vanaf de Vecteezy Site downloadt terwijl u bent aangemeld bij uw Vecteezy-account, ontvangt u een beperkte licentie voor het gebruik van de Content op de voorwaarden uiteengezet in deze licentieovereenkomst en volgens de licentie-optie voor het type Content dat u downloadt of selecteert. Als u Content downloadt zonder in te loggen op uw Vecteezy-account, ontvangt u deze licentie voor het gebruik van die Content niet. Als u een Vecteezy Pro-abonnement afsluit, zult u ook (1) uw licentietermijn (b.v., maandelijks of jaarlijks), die automatisch verlengd wordt tot aan het moment van opzegging, (2) het aantal Content-items dat u elke maand van uw actieve abonnement kunt downloaden, en (3) het aantal zetels dat uw team nodig heeft (bijvoorbeeld het aantal individuele werknemers van Licentiehouder die Content downloaden en gebruiken van Content maken (waarbij de licentiehouder een juridische entiteit is) selecteren, welke onderhevig zijn aan deze licentieovereenkomst.

Woorden met hoofdletters zijn gedefinieerd. Alle bedragen zijn in Amerikaanse dollars.

 1. Gebruik maken van Vecteezy Content.
  1. Wanneer u Content downloadt terwijl u aangemeld bent bij uw Vecteezy-account, ontvangt u rechten op het gebruik van de Content onder deze licentieovereenkomst. Content mag slechts worden gebruikt in één ontwerpproject per download. Een "Design Project" is een compleet en samenhangend totaalpakket dat kan leiden één of meer soorten Eindproducten (hierna gedefinieerd). Alle producten, die wij Eindproducten noemen, opgenomen in een Design Project moeten rechtstreeks met elkaar verbonden zijn onder één concept. Als u Content wilt gebruiken in andere Design Projecten, moet u een andere licentie bemachtigen door de Content opnieuw te downloaden voor elk nieuw project.
  2. Onder een "Eindproduct" valt elke vorm van fysieke of digitale objecten die gedownloade Content van de Vecteezy Site reproduceren of bevatten, onafhankelijk van of deze Content veranderd is of niet. Eindproducten mogen niet worden gebruikt of verkocht op een manier die rechtstreeks concurreert met de originele Content. Bovendien:
   1. “Afdrukgebruik“ staat voor het gebruik van Content op afdrukmaterialen, inclusief brochures, catalogi, folders, direct mail, briefpapier gerelateerd aan een bedrijf, visitekaartjes, afdruksjablonen, gedrukte reclame, borden, etc.
   2. "Merchandise gebruik" staat voor het gebruik van Content op merchandise, waaronder producten die worden verkocht of promotieartikelen die kosteloos worden uitgedeeld door een persoon, een bedrijf of een organisatie vallen. Enkele voorbeelden van deze producten: textiel, illustraties, magneten, kunst aan de muur, kalenders, speelgoed, briefpapier, wenskaarten, mokken, hoeden, petten, t-shirts en andere fysieke reproducties bestemt voor verkoop of distributie, mits dergelijke merchandise creatief materiaal of functionele elementen naast de Content bevat.
   3. "Digitaal gebruik" staat voor gebruik van Content in digitaal werk, zoals op sociale media (zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter en Pinterest), op blogs en andere online publicaties, in websjablonen, verkoop, marketing- en promotionele e-mails, en in software, apps en videogames.
   4. "Productie-gebruik" staat voor gebruik van inhoud in TV-shows, reclames, films, en online video‘s.
  3. Vecteezy zal redelijke discretie gebruiken om te bepalen of de Eindproducten voldoen aan de eisen.
 2. Licentiemogelijkheden. Wanneer u Content downloadt vanaf de website van Vecteezy terwijl u aangemeld bent bij uw account Vecteezy, ontvangt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare (tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze licentieovereenkomst) en niet-overdraagbare licentie om de Content die u downloadt te gebruiken, wijzigen, en reproduceren enkel Design Project als onderdeel van een Eindproduct. Eindproducten die u maakt zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend in deze licentieovereenkomst zijn voorbehouden. De beperkte licentie die wordt u verleend is een van de volgende typen:
  1. Enkel Voor Redactioneel Gebruik Sommige Content is "Enkel Voor Redactioneel Gebruik" bestemd. Wanneer u Content van de website van Vecteezy downloadt terwijl u bent aangemeld bij uw Vecteezy-account, wordt u een beperkte licentie voor het gebruik van die Content voor enkel gedrukte- of digitale nieuwsartikelen, documentaires, nieuwswaardige publicaties of andere items van publiekelijk belang verleend. Het is niet toegestaan de Content te gebruiken in Eindproducten die voor commerciële of promotionele doeleinden worden gebruikt. Deze beperking geldt zelfs als licentiehouder een non-profit-entiteit is. U dient bij elk Eindproduct de juiste naam te vermelden.
  2. Gratis licentie: Sommige Content is bestempeld als "Gratis" Content. Wanneer u Content van de website van Vecteezy downloadt terwijl u bent aangemeld bij uw Vecteezy-account, wordt u een gratis licentie verleend (deze wordt kosteloos verleend), en mag u de gedownloade Content in één of meerdere Eindproducten als onderdeel van een enkel Design Project gebruiken; op voorwaarde dat u aan de naamsvermeldings-eis voldoet. Het volgende geldt voor het gebruik van Content:
   1. Afdrukgebruik - Content mag worden gebruikt op maximaal 50 exemplaren.
   2. Merchandise gebruik - Content mag worden gebruikt op maximaal 50 stuks.
   3. Digitaal gebruik - Content mag worden gebruikt voor maximaal 50 verkooptransacties en voor een onbeperkt aantal views.
   4. Productie-gebruik - Content mag worden gebruikt voor projecten met productiebudgetten van maximaal $1.000.
  3. Pro-licentie Wanneer u Content met behulp van kredietpunten of een Pro-abonnement downloadt, wordt u een Pro-licentie verleend en mag u de gedownloade Content in een of meerdere Eindproducten als onderdeel van een enkel Design Project gebruiken en hoeft u geen naam te vermelden. Het volgende geldt voor het gebruik van Content:
   1. Afdrukgebruik - Content mag worden gebruikt op maximaal 100.000 exemplaren.
   2. Merchandise gebruik - Content mag worden gebruikt op maximaal 100.000 stuks.
   3. Digitaal gebruik - Content mag worden gebruikt voor maximaal 100.000 verkooptransacties en voor een onbeperkt aantal views.
   4. Productie-gebruik - Content mag worden gebruikt voor projecten met productie begrotingen tot maximaal $10.000.
  4. Pro Extended Licentie Wanneer u een Pro Extended Licentie selecteert en aanschaft voor de bijbehorende prijs, mag u gedownloade Content in één of meer Eindproducten als onderdeel van een enkel Design Project gebruiken en is hoeft u geen naam te vermelden. De Pro Extended licentie is alleen beschikbaar voor Content die valt onder "Premium" en is niet beschikbaar voor Gratis Content. Het volgende geldt voor het gebruik van Content:
   1. Afdrukgebruik - Content mag worden gebruikt op een onbeperkt aantal kopieën.
   2. Merchandise gebruik - Content mag worden gebruikt op een onbeperkt aantal stuks.
   3. Digitaal gebruik - Content mag worden gebruikt voor een onbeperkt aantal verkooptransacties en views.
   4. Productie-gebruik - Content mag worden gebruikt voor projecten met onbeperkte productie-budgetten.
 3. Exclusiviteit. De beperkte licentie die u is verleend volgens deze overeenkomst is niet-exclusief. Als u behoefte heeft aan een exclusieve licentie voor bepaalde Content, dient u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Vecteezy aan te gaan met betrekking tot die Content.
 4. Zetels. U kunt alleen Content downloaden of hier gebruik van maken als Pro-abonnee als u een Actieve Plaats heeft. Een "Actieve Plaats“ betekent dat uw abonnement is betaald en een Plaats is geregistreerd op uw naam. Als de Content zal worden gebruikt door een andere persoon, moeten ze deze Content via een aparte Actieve Plaats downloaden. Elke persoon die gebruik gaat maken van Content moet een eigen Actieve Plaats hebben.
 5. Sub-licenties. U mag de Content geen sublicentie geven, niet verkopen, delen, of anders distribueren (bijvoorbeeld als voorraad, in een applicatie of sjabloon, als bronbestanden, etc), ook niet gratis. De enige manier waarop u een sublicentie aan Content mag verlenen:
  1. Klantgebruik: Als u Content namens uw klant een licentie geeft, dan mag u als u het Eindproduct aan uw klant levert, deze een sublicentie verlenen zodat deze de Content mag gebruiken zoals toegestaan in deze licentieovereenkomst. U moet garanderen dat u volledige wettelijke bevoegdheid heeft om uw klant aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst te binden. Als u deze bevoegdheid niet heeft, dan mag uw klant de Content niet gebruiken, behalve als deze zelf een licentie voor de desbetreffende Content (rechtstreeks via ons) aanschaft. Uw klant moet voldoen aan deze licentieovereenkomst en u blijt rechtstreeks aansprakelijk voor de manier waarop uw klant gebruik maakt van de Content afkomstig van Vecteezy. Als u Content gebruikt als onderdeel van een Eindproduct of Design Project dat is gemaakt voor- of geleverd is aan een klant, gaat u ermee akkoord de naam en contactinformatie van deze klant aan Vecteezy te verstrekken als Vecteezy hier (op redelijke wijze) om vraagt, met als doel om het gebruik van de Content te overzien.
  2. Onderaannemer Gebruik: U mag uw onderaannemers (bijvoorbeeld uw fabrikant, drukker of mailingshuis) of distributeurs een sublicentie verlenen om Content te gebruiken in een productie- of distributieproces, maar alleen als dit rechtstreeks in verband staat met het Eindproduct dat door u met de Content gemaakt en deze licentieovereenkomst is nageleefd. Uw onderaannemers en distributeurs mogen de Content niet voor andere doeleinden gebruiken. Uw onderaannemers moeten voldoen aan deze licentieovereenkomst en u blijft rechtstreeks aansprakelijk voor het gebruik van de Content door uw onderaannemers.
 6. Derden licenties. Onder een "Derden Licentie" vallen licentievoorwaarden die niet van Vecteezy zijn maar wel van toepassing zijn op uw gebruik van de Content. Gedeelten van sommige Content kunnen onder andere licenties vallen, onder bijvoorbeeld een open-source softwarelicentie zoals de GPL (GNU General Public License). In deze gevallen, vallen gedeelten die niet onder de Derden Licentie vallen onder deze licentieovereenkomst. U dient de voorwaarden van deze Derden Licentie die van toepassing is op gedeelten van de Content waar te nemen om te bepalen welke rechten en plichten van toepassing zijn.
 7. Geen Ontrekking van Content U mag de gebruiker van uw Eindproduct niet toestaan de Content te onttrekken van dit Eindproduct en dit apart te gebruiken. U mag de Content (al dan niet gewijzigd) niet in het openbaar tentoonstellen, verkopen, een licentie geven of anderszins verspreiden als een zelfstandig bestand. U stemt ermee in aan alle redelijke stappen te ondernemen om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot de Content of deze dupliceren. Content binnen softwaretoepassingen gebruiken die een derde partij toestaan om ontwerpen te genereren is onder deze licentieovereenkomst ook niet toegestaan. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld print-on-demand softwaretoepassingen waarbij een eindgebruiker toegang heeft tot de Content om deze te gebruiken tijdens het maken van hun eigen ontwerp of tijdens het genereren van hun Eindproduct.
 8. Verboden gebruik. Als Vecteezy redelijkerwijs gelooft dat u in strijd bent met deze licentieovereenkomst, moet u op eigen kosten, onmiddellijk de Content verwijderen. Het volgende is verboden:
  1. U mag de Content niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt op deze licentieovereenkomst of op een manier die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht (zoals auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten) of ander recht (zoals publiciteit rechten).
  2. U mag geen Content gebruiken op een manier die het mogelijk misleidende reclame verspreiden of zorgen voor oneerlijke concurrentie.
  3. U mag de Content niet gebruiken op een manier die een derde partij laat geloven dat zij rechten hebben (met betrekking tot Content) die deze licentieovereenkomst tegenspreken (als u bijvoorbeeld een Eindproduct voor een klant maakt, mag u de rechten en licentie-exclusieve rechten van de Content niet toewijzen aan de klant.)
  4. U kunt niet ten onrechte impliceren dat alle Content door u (of een persoon anders dan de originele maker van die Content) is gemaakt.
  5. U mag Eindproducten die de Content bevatten niet gebruiken, claimen of registreren als een handelsmerk, servicemerk, logo of uitingswijze.
  6. U mag de Content niet gebruiken op een manier die impliceert dat de Bijdrager en/of de maker van de Content (of de personen of onderdelen die voorkomen in de inhoud, indien van toepassing) politieke, economische of andere advies gebaseerde bewegingen of partijen steunt.
  7. Als u Content op een social media platform of andere websites van derden gebruikt, en de website wordt gebruikt (of kondigt aan dat zij voornemens is) de Content op een manier te gebruiken die in strijd met deze licentieovereenkomst, gaat u akkoord met het verwijderen van alle Eindproducten waarin de Content van de site is gebruikt. U stemt er ook mee in Vecteezy spoedig te laten weten als er op bovenstaande manier gebruikt gemaakt wordt van Content.
  8. U mag de Content (of de modellen, merken en/of onderdelen die worden afgebeeld) niet gebruiken, reproduceren, distribueren, uitvoeren, wijzigen of weergeven op een wijze die lasterlijk, obsceen, illegaal, onfatsoenlijk, schadelijk, beledigend, racistisch of discriminerend, misleidend, kwetsend of vernederend overkomt of inbreuk maakt op de privacy van andere mensen.
  9. U mag de Content niet gebruiken op een manier die onverdraagzaamheid, haat en/of mishandeling van welke aard dan ook tegen een groep of individueel aanmoedigt of op welke manier dan ook die door Vecteezy onfatsoenlijk wordt bevonden.
  10. U mag Content niet gebruiken op een manier die personen die zijn afgebeeld in de Content in een kwaad daglicht zetten. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) het gebruik van de Content in pornografie en/of tabaksreclame, erotieke reclame, escort-reclame of reclame van soortgelijke diensten. U mag de Content niet gebruiken op een manier die impliceert dat de persoon die in de Content wordt afgebeeld een geestelijke of lichamelijke ziekte of stoornis heeft, of op een manier die de afgebeelde persoon/personen in een kwaad daglicht zet. De Content mag niet worden gebruikt in onwettige, beledigende of immorele projecten.
  11. U mag Content niet downloaden of verzamelen voor toekomstig gebruik. U mag de Content op uw computer of een ander opslagapparaat maximaal 30 dagen bewaren terwijl het project wordt uitgevoerd. Zodra het project voltooid is, of als u uw abonnement opzegt, dient alle ongebruikte Content te worden verwijderd van uw computer of een ander opslagapparaat.
 9. Beëindiging wegens inbreuk. Deze licentieovereenkomst (en/of licenties voor Content) kunnen op elk gewenst moment worden beëindigd indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een schending van deze licentieovereenkomst is en/of als we redelijkerwijs denken dat er misbruik van uw abonnement wordt gemaakt. Als dit gebeurt, moet u onmiddellijk (i) het gebruik van de Content staken, (ii) alle eventuele kopieën verwijderen of vernietigen, (iii) schriftelijk aan Vecteezy bevestigen dat u aan deze eisen heeft voldaan en (iv) de bedragen die aan het einde van uw abonnement nog openstaan betalen. Wij zijn niet verplicht om de kosten die u heeft gemaakt terug te betalen als uw account is beëindigd vanwege inbraak op deze licentieovereenkomst. Deze rechten die van toepassing zijn op de beëindiging van accounts en abonnementen doen geen afbreuk aan de andere rechten en middelen van Vecteezy.
 10. Verwijderen van de Content. Vecteezy mag op elk moment stoppen met het verlenen van licenties aan Content. Als Vecteezy in de veronderstelling is (of u zelf veronderstelt) dat Content onderhevig kan zijn aan een claim van een derde partij waardoor Vecteezy aansprakelijk kan worden gestelt, kan het zijn dat Vecteezy van u verlangd om (op uw eigen kosten) het gebruik van deze Content en eventuele Eindproducten die de Content bevatten te staken, eventuele kopieën te verwijderen en er zorg voor te dragen dat uw klanten en/of distributeurs hetzelfde doen.
 11. Vervaldatum van het gebruik. Als uw abonnement wordt beëindigd of afloopt, of u niet langer een Actieve Plaats heeft, mag u geen nieuwe Eindproducten maken en dient u onmiddellijk te gebruik van de Content te staken en eerder gedownloade Content te verwijderen of vernietigen. Alle Eindproducten die gemaakt zijn met inachtneming van deze licentieovereenkomst tijdens de periode wanneer u een Actieve Plaats had, valt nog steeds onder de desbetreffende licentie (onder voorbehoud van secties 9 en 10 hierboven).
 12. Beperkte garantie.
  1. Vecteezy verklaart en garandeert dat:
   1. Bijdragers Vecteezy het recht geven hun Content te licentiëren onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.
   2. Bijdragers aan Vecteezy hebben verklaard dat als u rechtmatig gebruik maakt van Content die geen inbreuk maakt op deze licentieovereenkomst, geen inbreuk maakt op rechten van derde partijen, zoals bijvoorbeeld copyright- handelsmerk- of privacyrechten of ((i) en (ii, gezamenlijk de “Beperkte Garantie van Vecteezy“).
   3. De Beperkte Garantie van Vecteezy zijn niet van toepassing op Content die (deels of volledig) onderhevig is aan licenties van derde partijen.
   4. De enige verplichtingen die Vecteezy heeft in geval van een schending van de Beperkte Garanties van Vecteezy zijn (i) het aanleveren van soortgelijke vervangende Content zonder extra kosten en (ii) eventuele schadeloosstelling zoals uiteengezet in sectie 13(a) hieronder (indien van toepassing).
 13. Vergoeding. In deze paragraaf (13) staat "uw toegestane onderaannemers" voor alle klanten, onderaannemers of distributeurs aan wie u een sublicentie mag verlenen die voldoet aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.
  1. Schadeloosstelling door Vecteezy: Mits (i) de Content alleen gebruikt wordt zoals toegestaan door deze licentieovereenkomst, (ii) u en uw toegestane onderaannemers geen inbreuk maken op deze licentieovereenkomst op welke manier dan ook, en (iii) uw licentie in aanmerking komt voor schadeloosstelling, stemt Vecteezy ermee in u en uw onderaannemers te beschermen en schadeloos te stellen met de Aansprakelijkheidslimiet (hieronder gedefinieerd) als maximum dat van toepassing is op de licenties voor die Content, als deze aanwezig is en zoals aangegeven in de Downloadgeschiedenis van uw account. Deze beperkte verplichting om u te verdedigen en zowel u als uw toegestane onderaannemers schadeloos te stellen is beperkt tot het volgende: (A) Directe schade die uw en uw toegestane onderaannemers lijden en die voortvloeit uit een vordering van een derde partij en uitsluitend toe te schrijven is aan een breuk van de Vecteezy Beperkte Garanties door Vecteezy zelf, plus (B) redelijke advocaatskosten. Deze vergoeding geldt niet voor schade, kosten of verliezen die voortvloeien uit de manier waarop u of uw toegestane onderaannemers gebruik maken van de Content, of van eventuele aanpassingen die u of uw toegestane onderaannemers hebben verricht aan de Content na deze te hebben gedownload. Als de Content onderwerp is van een claim met betrekking tot het breken van de rechten van derden, dan is deze schadeloosstelling niet van toepassing als u of uw onderaannemers gebruik blijven maken van deze Content zodra u hiervan op de hoogte bent, onafhankelijk van het feit of Vecteezy u hiervan op de hoogte heeft gesteld of niet. Als u of uw toegestane onderaannemers ontdekken dat een dergelijke claim is gemaakt, dan dient u Vecteezy hier binnen 5 werkdagen na de datum waarop u of uw toegestane onderaannemers achter deze gemaakte- of verwachte claim kwamen schriftelijk van op de hoogte te stellen (en alle bekende details betreffende de gemaakte- of verwachte claim met Vecteezy delen). Doet u dit niet, dan is Vecteezy niet verplicht u of uw toegestane onderaannemers te verdedigen of schadeloos te stellen. Vecteezy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u of uw toegestane onderaannemers lijden of kosten die u of uw toegestane onderaannemers maken in de periode vóór u Vecteezy op de hoogte stelt. Vecteezy is niet aansprakelijk voor kosten die worden gemaakt voordat zij een redelijke tijdsperiode heeft gehad om de juistheid van deze claim te analyseren. Vecteezy heeft het recht om de afhandeling, afwikkeling, en/of verdediging van elke claim die van toepassing is op verplichting van Vecteezy om schade te vergoeden in eigen handen te nemen. U en uw toegestane onderaannemers dienen volledige medewerking te verlenen aan Vecteezy bij de verdediging tegen dergelijke claims en hebben het recht om mee te doen aan de procesvoering op eigen kosten.
  2. Uw Schadeloosstelling Als enige schade en kosten (inclusief externe juridische kosten) ontstaan uit een schending van deze licentieovereenkomst door u of uw toegestane onderaannemers, of uw of hun connectie met een schending van deze licentieovereenkomst, gaat u ermee akkoord de volgende partijen schadeloos te stellen: Vecteezy, haar overkoepelende onderneming, dochterondernemingen, aangesloten ondernemingen en Bijdragers ("Schadeloos Gestelde Partijen Vecteezy"). Het gaat hierbij om alle teamleden, werknemers, bestuurders en ambtenaren werkzaam bij deze partijen. Uw verplichting tot schadeloosstelling is op voorwaarde op (i) Vecteezy binnen 15 werkdagen schriftelijk melding maakt van de verwachte- of gemaakte claim op het e-mailadres dat op uw account vermeldt staat, en (ii) Vecteezy alle details van de verwachte- of gemaakte claim onmiddellijk bekend maakt. Vecteezy heeft het recht om de afhandeling, afwikkeling, en/of verdediging van elke claim die van toepassing is op uw verplichting om schade te vergoeden in eigen handen te nemen. Vecteezy maakt echter geen deel uit van de regelingen die getroffen worden waarbij de schuld of aansprakelijkheid, voortdurende verplichtingen of betalingen die u maakt zonder schriftelijke overeenkomst worden vastgesteld. U heeft het recht deel te nemen aan elke procesvoering, op eigen kosten.
 14. Limiet voor de aansprakelijkheid.
  1. Als Vecteezy verplicht is om een schadevergoeding te betalen (waarvan het maximum in sectie 14b wordt beschreven) zal de maximale schadevergoeding worden beperkt tot $100 of het bedrag dat u betaald heeft of verschuldigd was in de 6 maanden voorafgaand aan de claim.
  2. Alleen als de licentie voor de betreffende Content bescherming biedt tegen schadeloosstelling en Vecteezy verplicht is om u of uw toegestane onderaannemers schadeloos te stellen volgens sectie 13(a) hierboven, dan wordt het maximale bedrag waar Vecteezy verantwoordelijk voor is (volgens deze licentieovereenkomst of andere overeenkomsten met betrekking tot dezelfde Content) per stuk Content beperkt tot $500 voor Enkel Redactioneel Gebruik licenties en Gratis licenties, $10.000 voor Pro licenties of $100.000 voor Pro Extended licenties, in overeenkomst met de wettelijke bescherming die in uw licentie is inbegrepen. Voor de duidelijkheid: de limiet van de aansprakelijkheid geldt per stuk van Content; Dit betekent dat de vergoeding niet toeneemt en niet groter wordt dan $500, $10.000 of $100.000 in totaal als het zelfde stuk Content onderwerp is van meerdere claims. Dit betekend wel dat als twee verschillende stukken Content onderwerp zijn van aparte claims die verplichten tot schadeloosstelling, het maximale bedrag respectievelijk $1.000, $20.000 of $200.000 wordt. Voor de duidelijkheid: de limiet van de aansprakelijkheid geldt ook voor alle claims tegen u en uw toegestane onderaannemers voor elke stuk Content. Dit houdt in dat deze vergoeding ook wordt beperkt tot $500, $10.000 of $100.000 in totaal als zowel u als een klant met een onderlicentie van een stuk Content beiden onderwerp zijn van een claim met betrekking tot dat stuk Content. In dat geval zal de verschuldigde schadevergoeding tussen u en uw klant worden verdeeld (rekening houdend met de hoeveelheid verlies die zowel u als uw klant zullen lopen) en de schadevergoeding van u beiden zal de Limiet voor de aansprakelijkheid niet overschrijden.
 15. DISCLAIMER ALLE INHOUD WORDT “IN HUIDIGE STAAT“ VERSTREKT. CONTENT IS ALLEEN ONDERHEVIG AAN DE VECTEEZY BEPERKTE GARANTIES EN VALT VERDER NIET ONDER GARANTIES OP HET GEBIED VAN INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE. VECTEEZY EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE INHOUD, DE VECTEEZY SITE, OF ANDERE MATERIALEN OF DIENSTEN ("VECTEEZY PRODUCTEN EN DIENSTEN"). VECTEEZY GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE VECTEEZY PRODUCTEN EN DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN FOUTEN EN GARANDEREN NIET DAT GEBRUK VAN DEZE PRODUCTEN EN DIENSTEN ONONDERBROKEN ZAL ZIJN. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, DE PRESTATIES EN HET GEBRUIK VAN DE VECTEEZY PRODUCTEN EN DIENSTEN IS UITSLUITEND DE UWE.
 16. DIVERSEN Deze licentieovereenkomst, de Gebruikersvoorwaarden op de Vecteezy Site, de Community Richtlijnen en andere voorwaarden die op de Vecteezy Site zijn geplaatst (welke allemaal onderdeel uitmaken van deze licentieovereenkomst) zijn gezamelijk de volledige overeenkomst tussen u en Vecteezy met betrekking tot uw gebruik van de Content. Als een voorwaarde in deze licentieovereenkomst ongeldig wordt verklaard door een erkende rechtbank, dan zorgt de ongeldigheid van deze bepaalde voorwaarde er niet voor dat ook de rest van deze licentieovereenkomst ongeldig is. De overige voorwaarden blijven nog steeds van kracht. De keuze van Vecteezy om deze rechten of voorwaarden binnen deze licentieovereenkomst niet door te voeren, betekent niet dat wij afstand doen van dit recht of deze voorwaarde.

VOOR AANVULLENDE OVEREENKOMSTEN INCLUSIEF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERPLICHTE BEMIDDELING, VRIJSTELLING VAN JURYRECHTSPRAAK, RECHTSKEUZEBEPALING EN KEUZE VAN LOCATIE, zie de Algemene Voorwaarden en andere voorwaarden die zijn geplaatst op de Vecteezy Site, welke meegenomen zijn in deze licentieovereenkomst en uw wettelijke relatie met ons bepalen.

2736500